VăN BảN CủA TỉNH

Thông báo của Công ty điện lực tỉnh Tuyên Quang về cung cấp dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công Quốc gia
[17/03/2016]
Tập đoàn điện lực Việt Nam thông báo triển khai cung cấp 12 dịch vụ điện cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công...
Văn bản chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về phòng, chống COVID-19
[17/03/2016]
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo liên quan của các cấp có...
Văn bản của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
[17/03/2016]
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 857/UBND-KGVX ngày 28/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19
Quy trình kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát
[17/03/2016]
Quy trình kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện trong phòng chống dịch COVID-19
Tăng cường cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống COVID-19
[17/03/2016]
Công văn số 377/SYT-NVYD về việc Tăng cường cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống COVID-19
Hướng dẫn của cơ quan ý tế trong việc cách lý tại nhà và cách ly tập trung
[17/03/2016]
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, Bộ Y...
Một số văn bản của tỉnh Tuyên Quang về ứng phó và phòng chống Covid-19 (nCov)
[17/03/2016]
Bệnh do virus corona 2019 (tiếng Anh: Coronavirus disease 2019, COVID-19), còn được gọi là bệnh viêm phổi do virus corona mới bởi Trung...
Quản lý tàu bay và các thiết bị không người lái
[17/03/2016]
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/2/2020 Về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện...
Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
[17/03/2016]
Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý...