Tin tức & Sự kiện
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020
[08:14 - 04/06/2020]

Ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản 1454/UBND-TNMT chỉ đạo việc triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới.

Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08/6 hằng năm) năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của bộ, ngành, địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

Lan Phương