Tin tức & Sự kiện
Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020
[09:10 - 15/01/2020]

Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về những giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, “về đích” các mục tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 

 

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy cho đại hội đảng bộ các cấp

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học, kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, là tiền đề, động lực cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy là một nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu cao đối với công tác nhân sự cấp ủy. Công tác nhân sự cấp ủy phải thực hiện theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu cấp ủy hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải bảo đảm chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu nhân sự và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, nhưng cũng không để sót những người có đức, có tài, có uy tín trong đảng và nhân dân.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, trước hết các cấp ủy cần căn cứ vào quy định, hướng dẫn của cấp trên, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ tới và đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị để xây dựng phương hướng công tác nhân sự; xác định tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa tới. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn từ nơi khác; phát hiện những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng và khả năng lãnh đạo, quản lý, quan tâm đến cơ cấu tỷ lệ theo quy định đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện quy trình, phương pháp, hồ sơ nhân sự phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng. Để chuẩn bị công tác nhân sự cho cấp ủy khóa tới, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đề xuất, xem xét kiện toàn các chức danh khuyết thiếu, nhất là các chức danh cơ cấu vào cấp ủy các cấp. Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định và phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, đảm bảo sự liên thông trong quy hoạch cán bộ của cả hệ thống chính trị; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

 

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

“Điều hành khoa học, kế hoạch, đồng bộ”

... “Nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa, khuyến khích đầu tư và tăng cường áp dụng khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút thêm các dự án mới vào tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 ngay từ đầu năm, đồng thời khai thác tốt nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tại 3 khu du lịch và các huyện, thành phố. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm đơn thư mới phát sinh và tồn đọng kéo dài, các vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...”. (Trích phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII).

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

“Cần đổi mới tích cực hơn...”

... “Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn, là dịp để chúng ta đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình, kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua cũng như trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thấy được những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nhận thức rõ thời cơ, thách thức của những năm tới, chuẩn bị thật tốt tâm thế, nguồn lực để nắm bắt thời cơ, vượt qua trở ngại, bảo đảm thành công trên bước đường phát triển trong giai đoạn mới.

Chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp cần có những đổi mới tích cực hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, khai thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhân lực và tài chính phục vụ cho sự phát triển. Các cơ chế, chính sách cần được khẩn trương tổ chức thực hiện, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành chính sách mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp phát triển, làm ra nhiều sản phẩm mới, đưa các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh đến với mọi miền đất nước và vươn ra thế giới. Cùng với đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, chúng ta cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, để Tuyên Quang trở thành nơi đầu tư an toàn, hiệu quả; môi trường sống lành mạnh, thân thiện, cởi mở và hấp dẫn đối với mỗi người dân và du khách. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, mỗi doanh nghiệp và người dân với khát vọng, ý chí phát triển, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của mình, để có những hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”... (Trích phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII)