Tin tức & Sự kiện
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
[10:35 - 18/01/2021]

Chiều ngày 13/01/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Liên hiệp hữu nghị.

 

 

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Liên hiệp hữu nghị đã tập trung triển khai cơ bản hoàn thành các nội dung trong Chương trình công tác đã đề ra, gắn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các Hội hữu nghị thành viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hữu nghị trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, Liên hiệp hữu nghị đã thực hiện triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, tiêu biểu như: Tham mưu tỉnh trao tặng khẩu trang y tế cho một số đối tác nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh (Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào) trị giá 1,126 tỷ đồng; hướng dẫn các hội hữu nghị thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hản; Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan; hướng dẫn Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ; tiếp nhận 19 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án mới (tăng 90% so với cùng kỳ năm 2019) với tổng giá trị viện trợ cam kết đạt trên 2,6 triệu USD do 12 tổ chức, đối tác nước ngoài tài trợ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2021 như sau:

Một là, tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đối mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị trong tình hình mới. Chỉ đạo, hướng dẫn các Hội hữu nghị thành viên hoạt động có hiệu quả, đúng quy định.

Hai là, chủ động, tích cực tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; tham gia tích cực vào công tác vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh, chính trị, đối ngoại.

Ba là, tích cực phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Sở Ngoại vụ và các cơ quan, địa phương trong tỉnh triển khai Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025; tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh vận động thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Bốn là, tăng cường, đa dạng hoá nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền về tiềm năng hợp tác, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hoá đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm là, tích cực trao đổi, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Tuyên Quang ở nước ngoài nói riêng thông qua các cuộc gặp gỡ, làm việc trực tiếp và thông qua các chuyến công tác tại nước ngoài của lãnh đạo tỉnh nhằm huy động nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức để thực hiện các dự án hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng nhân dịp này, Liên hiệp hữu nghị đã kiện toàn lại nhân sự Ban Chấp hành Liên hiệp và tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị cho 03 tập thể có thành tích trong công tác năm 2020.

Thu Thủy