Tin tức & Sự kiện
Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)
[16:12 - 22/12/2020]

Ngày 16/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021). Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền

Mời xem tài liệu tại đây