Tin tức & Sự kiện
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020
[15:27 - 16/11/2020]

Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tháng cao điểm từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 của tỉnh tập trung vào các nội dung:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực trong năm 2019, năm 2020; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan…

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật./.