Tin tức & Sự kiện
Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020
[08:19 - 04/06/2020]

Ngày 29/5/2020, Hội đồng Giải thưởng báo chí để xét tặng giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐ về việc tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020.

Giải thưởng được tổ chức nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về Tuyên Quang; tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thể lệ cuộc thi: https://drive.google.com/file/d/12AcrIA4qvjxDgYaZY_C3vHpBsGCeiR4I/view?usp=sharing

Kế hoạch tổ chức: https://drive.google.com/file/d/1EwyPPqrNn_FfCJL2A9BNjvCbOTL2S57x/view?usp=sharing