Tin tức & Sự kiện
Đoàn chuyên gia của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
[11:43 - 24/11/2016]

Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2016, Đoàn chuyên gia của Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đến làm việc tại tỉnh Tuyên Quang với mục đích thử nghiệm các mô hình phát triển thị trường vệ sinh đối với vùng khó khăn của tỉnh để đánh giá mức độ hiệu quả của các mô hình phát triển thị trường vệ sinh khác nhau tại các thôn, xã vùng sâu vùng xa; đánh giá mức độ phù hợp của các lựa chọn kỹ thuật của các loại nhà vệ sinh, thiết bị rửa tay trong các vùng có các điều kiện kinh tế xã hội và địa chất khác nhau.

 

 

SNV  là đơn vị tư vấn của Chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (chủ khoản viện trợ là Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bên tài trợ là Ngân hàng Thế giới; thời gian và địa điểm thực hiện chương trình: giai đoạn 2016-2020 tại 21 tỉnh, trong đó có Tuyên Quang).

Tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ triển khai chương trình cho các cơ quan chức năng của tỉnh, trong đó giao Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thuộc Sở Y tế chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Hợp phần 2 “Vệ sinh nông thôn” liên quan đến hoạt động xây dựng hoặc cải tạo nhà tiêu hộ gia đình, công trình cấp nước và vệ sinh Trạm y tế xã và Hợp phần 3 “Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình” liên quan đến lĩnh vực vệ sinh cá nhân, vệ sinh nông thôn; giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

 

 

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh, Đoàn chuyên gia đi thăm thực địa và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân xã, Hội Phụ nữ, Trạm Y tế và một số cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn 02 xã Tân An và Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa. Kết thúc chương trình, Đoàn chuyên gia đã làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để thông báo sơ bộ kết quả làm việc của chuyến thực địa tại tỉnh Tuyên Quang.

Lê Thanh