Tin tức & Sự kiện
BỘ TÀI LIỆU PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
[09:10 - 07/01/2022]

Để nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thay đổi hành vi và hướng tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (bao gồm 01 truyện tranh, tờ gấp pháp luật được dịch sang tiếng dân tộc Mông, dân tộc Thái).

 

 

Xem tài liệu tại đây