THôNG TIN TUYêN TRUYềN

BỘ TÀI LIỆU PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
[09:10 - 07/01/2022]
Để nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thay...
Hướng dẫn trình tự thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngoại vụ trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
[15:10 - 15/12/2021]
Sở Ngoại vụ hướng dẫn tổ chức, cá nhân trình tự thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật
[10:31 - 16/11/2021]
Ngày 21/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc Hướng dẫn toàn dân tập luyện...
Văn bản hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng chống Covid
[10:50 - 02/11/2021]
Văn bản số Số: 1039/STTTT-CNTT&BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang về việc cài ứng dụng "PC-Covid"
Hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
[09:48 - 29/10/2021]
Ngày 18/10/2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Hướng dẫn tạm thời viêc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban...
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
[09:53 - 27/10/2021]
Ngày 28/9/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 3645/UBND-NC về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg...
Văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
[15:49 - 25/10/2021]
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối...
Kết luận số 299-KL/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
[14:08 - 12/10/2021]
Kết luận số 299-KL/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai...
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ GIAI ĐOẠN 2021-2025
[09:32 - 12/10/2021]
Ngày 08/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
[08:59 - 12/10/2021]
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa việc học tập, tìm...
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”
[08:55 - 12/10/2021]
Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm...