PHổ BIếN PHáP LUậT

Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Tố cáo
[14:44 - 12/03/2019]
Sở Ngoại vụ đăng toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Tố cáo
Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
[11:17 - 21/02/2019]
Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình...
Thông tư số Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
[13:50 - 14/02/2019]
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về hưởng ứng Thi đua ái quốc
[09:59 - 06/07/2018]
Sở Ngoại vụ đăng tải Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm...
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018
[09:33 - 06/07/2018]
Ngày 03-02-2018, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam...
Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
[16:30 - 04/07/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu các bộ Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa...
Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
[16:22 - 04/07/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thông tư hướng...
Quy định số 124-TW/BCH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
[09:03 - 22/06/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu Quy định số 124-TW/BCH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận...
Chính sách, văn bản mới của Chính phủ, bộ Trung ương năm 2018
[16:12 - 20/06/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu một số chính sách, văn bản mới của Chính phủ, Bộ Trung ương ban hành trong năm...
Nghị quyết Quốc hội số 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14
[10:58 - 18/06/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu Nghị quyết Quốc hội số 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã...
Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc tại tỉnh
[10:46 - 30/05/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung một...
Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành
[08:26 - 14/05/2018]
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu và công bố Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017
[09:13 - 15/01/2018]
Sở Ngoại vụ đăng tải toàn văn nội dung thông báo của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức năm 2017.
Luật và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật trẻ em
[16:24 - 09/01/2018]
Sở Ngoại vụ phổ biến Luật à Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật trẻ em.