NGOạI GIAO VăN HóA

Áo dài - nét đẹp đặc sắc của văn hoá Việt Nam
[09:45 - 27/02/2020]
Từ hàng trăm năm nay, chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam đã được coi là "quốc hồn quốc tuý" của dân tộc...