NGHIêN CứU - PHâN TíCH

Cần giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam
[15:27 - 06/07/2018]
Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại của Chính phủ năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ...
Tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính
[16:14 - 13/06/2018]
Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát...
Đối phó với hiện tượng bảo hộ thương mại trong thời kỳ mới
[14:21 - 08/06/2018]
Nền kinh tế thế giới được ghi nhận ngày càng “phẳng” hơn với mức độ hội nhập sâu và rộng hơn. Tuy nhiên, những...
Thông tin đối ngoại và phương pháp vận dụng thông tin đối ngoại để quảng bá ra bên ngoài
[16:39 - 05/06/2018]
Khi nói về thông tin đối ngoại thì câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là thông tin đối ngoại là gì, khái niệm...
Tuyên quang quyết tâm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
[14:56 - 14/07/2017]
Nằm trong khu vực có vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên thiên nhiên và lịch sử văn hoá phong phú, tỉnh Tuyên...
Tình hình triển khai hợp tác quốc tế tại tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua, định hướng hợp tác trong những năm tới
[07:56 - 27/04/2017]
Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Ngay sau khi Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày...
Đưa giai điệu then đến với bạn bè quốc tế
[10:31 - 01/09/2016]
“Then là hiện tượng con người tự thôi miên để đưa mình vào một trạng thái ảo giác đặc biệt và chỉ ở trạng...
Một số giải pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang
[10:59 - 19/08/2016]
Trong tình hình mới hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập sâu rộng...
Tuyên Quang với công tác bảo hộ công dân
[14:11 - 29/06/2016]
Trong Luật Quốc tế hiện đại, bảo hộ công dân được hiểu “theo nghĩa hẹp” là việc quốc gia thông qua các cơ quan...
Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
[09:10 - 27/06/2016]
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) là bộ chỉ số được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...
Phi chính phủ nước ngoài và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, vận động viện trợ
[15:08 - 21/06/2016]
Theo Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ là một tổ chức không vì lợi nhuận, không thuộc chính phủ; được tổ chức...