Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TỈNH TUYÊN QUANG
[08:59 - 29/06/2016]

Hội Việt Nam - Thái Lan là tổ chức xã hội của Việt kiều từ Thái Lan hoặc người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác và học tập ở Thái Lan hoặc có quan hệ với các tổ chức, cá nhân Thái Lan. Hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, trong lĩnh vực quan hệ hữu nghị với các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Nhà nước và nhân dân Thái Lan.

Tên gọi :

- Tên gọi: Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang.

- Tên viết tắt: Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Tuyên Quang.

Giới thiệu :

- Hội Việt Nam - Thái Lan là tổ chức xã hội của Việt kiều từ Thái Lan hoặc người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác và học tập ở Thái Lan hoặc có quan hệ với các tổ chức, cá nhân Thái Lan. Hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và  trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, trong lĩnh vực quan hệ hữu nghị với các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Nhà nước và nhân dân Thái Lan. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ Tuyên Quang. Hiện Hội có gần 100 hội viên.

- Hội được được thành lập theo quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. 

Tôn chỉ-Mục đích của Hội:

Hội thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác toàn diện trên nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan, đồng thời phát triển quan hệ rộng rãi với các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhân sỹ, trí thức Thái Lan vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khối ASEAN.

Ban Chấp hành:

Chủ tịch: Ông Trần Việt, SĐT:  +84 (0) 912 300 537

Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Tuyển

Ủy viên:

- Bà Hoàng Thị Hải

- Ông Cao Xuân Thái

- Bà Đinh Thị Tám

- Ông Nguyễn Xuân Hòa

- Bà Đỗ Thị Thái

Hội viên: Là công dân Việt Nam, sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chấp hành tốt Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy chế của thôn, bản, Tổ dân phố;Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết tốt, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, là công dân tốt ở địa phương; Có ý thức, trách nhiệm đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động nhằm ngày càng nâng cao vị thế của Hội trên các mặt hoạt động theo Điều lệ hội đã đề ra thì đựơc công nhận là hội viên chính thức của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang. 

Hiện Hội có 2 Chi hội:

- Chi hội hữu nghị Việt - Thái Thành phố Tuyên Quang.

- Chi hội hữu nghị Việt - Thái xã Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Địa chỉ liên lạc:

Hội có trụ sở tại nhà riêng ông Trần Việt, số nhà 20, ngõ 352, đường 17/8, tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: +84 (0) 912 300 537.