Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
[08:49 - 29/06/2016]

Hội Việt Nam – Pháp là tổ chức xã hội của Việt kiều từ Pháp, người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác, học tập và lao động ở Pháp hoặc có mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân của Pháp. Hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, trong lĩnh vực quan hệ hữu nghị toàn diện với các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Nhà nước và nhân dân Pháp.

Tên gọi :

- Tên gọi: Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang.

- Tên viết tắt: Hội hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Tuyên Quang.

Giới thiệu :

- Hội Việt Nam – Pháp là tổ chức xã hội của Việt kiều từ Pháp, người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác, học tập và lao động ở Pháp hoặc có mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân của Pháp. Hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, trong lĩnh vực quan hệ hữu nghị toàn diện với các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Nhà nước và nhân dân Pháp. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang và các ngành chức năng có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; là thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp Trung ương và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Tuyên Quang. Hiện Hội có gần 300 hội viên.

- Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định số 1856 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 cho phép đổi tên từ Câu lạc bộ Việt kiều hồi hương tỉnh Tuyên Quang thành Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang.

- Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. 

Tôn chỉ-Mục đích của Hội:

Hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác toàn diện trên nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Pháp; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Pháp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam; vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ban Thường vụ:

Ông Kiều Minh Tấn - Chủ tịch, SĐT: +84 (0) 915474935.

Bà Nguyễn Thị Lành - Phó Chủ tịch

Ông Đinh Văn Thủy - Ủy viên

Hội viên:  là Việt kiều từ Pháp, người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác, học tập và lao động ở Pháp hoặc có mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân của Pháp hiện đang cư trú tại tỉnh Tuyên Quang; công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực hữu nghị Việt Nam - Pháp, có đủ những tiêu chuẩn quy định sau: Là công dân Việt Nam, sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chấp hành tốt Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy chế của thôn, bản, tổ dân phố; Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết tốt, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, là công dân tốt ở địa phương; Có ý thức, trách nhiệm đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động nhằm ngày càng nâng cao vị thế của Hội trên các mặt hoạt động theo Điều lệ hội đã đề ra, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì đựơc công nhận là hội viên chính thức của Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Hội hiện có 7 Chi hội:

- Chi hội Tân Hà.

- Chi hội Tân Quang

- Chi Hội An Tường

- Chi Hội Phan Thiết- Trung Môn - Xuân Hòa

- Chi Hội Minh Xuân

- Chi Hội Nông Tiến

- Chi Hội Thái Bình

Địa chỉ liên lạc:

Trụ sở Hội đặt tại:  Nhà riêng ông Kiều Minh Tấn, Thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: +84 (0) 915 474 935.