Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO TỈNH TUYÊN QUANG
[08:55 - 29/06/2016]

Hội Việt Nam – Lào là tổ chức xã hội của những người đã từng sinh sống, chiến đấu, học tập, làm việc và có mối quan hệ mật thiết với nhân dân các bộ tộc Lào. Hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, trong quan hệ hữu nghị với các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Nhà nước và nhân dân các bộ tộc, các địa phương của Lào, các địa phương của Việt Nam có các mối quan hệ đối tác với Lào.

Tên gọi :

- Tên gọi: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Tuyên Quang.

- Tên viết tắt: Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Tuyên Quang.

Giới thiệu :

 - Hội Việt Nam – Lào là tổ chức xã hội của những người đã từng sinh sống, chiến đấu, học tập, làm việc và có mối quan hệ mật thiết với nhân dân các bộ tộc Lào. Hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam và trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, trong quan hệ hữu nghị với các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Nhà nước và nhân dân các bộ tộc, các địa phương của Lào, các địa phương của Việt Nam có các mối quan hệ đối tác với Lào. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ Tuyên Quang. Hiện Hội có hơn 1000 hội viên.

- Hội được được thành lập theo quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 5/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. 

Tôn chỉ-Mục đích của Hội:

Hội thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với nhân dân các bộ tộc Lào nói riêng.

Ban Thường vụ:

Ông Lê Xuân Trọng- Chủ tịch, SĐT:  +84 (0) 945 472 538.  

Ông Phùng Đình Hóa- Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Việc- Ủy viên

Ông Hoàng Văn Thưởng- Ủy viên

Hội viên:

- Là các thành viên Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp Lào hiện đang cư trú tại tỉnh Tuyên Quang; công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực hữu nghị Việt Nam - Lào và công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có đủ các tiêu chuẩn quy định sau: Là công dân Việt Nam có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy chế của thôn, bản, Tổ dân phố; Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, luôn phát huy tốt bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết tốt, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, là công dân tốt ở địa phương; Có ý thức, trách nhiệm đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động nhằm ngày càng nâng cao vị thế của Hội trên các mặt hoạt động theo Điều lệ hội đã đề ra thì đựơc công nhận là hội viên chính thức của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Tuyên Quang.

Hội hiện có 7 chi hội.

- Chi hội Thành phố Tuyên Quang.

- Chi hội Yên Sơn

- Chi hội Sơn Dương

- Chi hội Hàm Yên

- Chi hội Chiêm Hóa

- Chi hội Na Hang

- Chi hội Lâm Bình

Và 6 Chi hội trực thuộc

- Chi hội 968

- Chi hội 535

- Chi hội 29

- Chi hội 866

- Chi hội Thanh niên xung phong

- Chi hội Câu lạc bộ Văn nghệ.

Địa chỉ liên lạc

Hội có trụ sở tại: Tầng 3, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang, Đường 17/8, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: +84 (0) 273 817 022