Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
[16:25 - 24/06/2016]

Sáng ngày 07/6, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp; đại biểu lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư  tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp đã thực hiện triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, tiêu biểu như: chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; tham dự buổi gặp mặt với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội; tham dự Hội thảo "Từ MDGs tới SDGs, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và sự tham gia của các tổ chức nhân dân" do Qũy Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với tổ chức ActionAid Vietnam tổ chức; tham gia đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thăm tỉnh Tuyên Quang; đoàn nữ lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Ngoại giao và Đoàn Ngoại giao các nước Asean; Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Frelimo, Cộng hòa Mô-Dăm- Bích thăm tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đón tiếp đoàn của tổ chức Good Neighbors Internationnal (GNI) thăm và làm việc tại tỉnh; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn lại Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019; chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức thành viên của Liên hiệp hoạt động theo phương châm đẩy mạnh hoạt động hòa bình, hữu nghị tại các hội, chi hội...                                                                                                                            

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, như tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Duy trì, tăng cường mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang có dự án tại Tuyên Quang, chủ động chắp nối, thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng khác để thu hút đầu tư cho tỉnh. Việc trước mắt phối hợp với Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức thành công Cuộc gặp mặt các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội. Tổ chức Đoàn đi giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại một số Liên hiệp tỉnh bạn nhằm nâng cao kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các Hội thành viên  hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các Hội thành viên tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt, ngày lễ kỉ niệm theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 Thu Thủy