Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình h&
[10:31 - 22/07/2016]

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, hoạt động đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân nhân dân của tỉnh Tuyên Quang đã có bước chuyển biến tích cực; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế được nâng cao; quan hệ hữu nghị giao lưu hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài được tăng cường; thu hút được các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các phong trào, sự kiện, hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xã hội từ thiện góp phần thực hiện an sinh xã hội của tỉnh.

 

 

Về tình hình phát triển quan hệ  hợp tác hữu nghị và hoạt động đối ngoại nhân dân: Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tuyên Quang với bạn bè quốc tế trong những năm qua ngày càng được mở rộng. Tỉnh tiếp tục duy trì quan hệ song phương với 03 địa phương nước ngoài, gồm: Tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào; thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc; châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; tăng cường và củng cố mối quan hệ các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài như: Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI), Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc, Tổ chức Room to Read (Mỹ), Tổ chức VNAH (Mỹ); từng bước thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với một số đối tác mới của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp.

Các cấp chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài nhằm tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện 18 chương trình, dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ cam kết đạt trên 4,7 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực như: Xoá đói giảm nghèo, thiên tai, y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Trong 05 năm qua, tỉnh đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đến kiều bào; vận động và hỗ trợ kiều bào tham gia các hoạt động đầu tư, từ thiện nhân đạo, góp phần thiết thực và hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, tiêu biểu như: Ông Trần Văn Tính (tức Patrice Trần), Việt kiều Pháp đã ủng hộ 2.500 EURO cho chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Ông Jonathan Hạnh Nguyễn – Việt kiều tại Philippines - Đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Tuyên Quang, 300 triệu đồng cho Quỹ chăm sóc thầy cô giáo tỉnh Tuyên Quang và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; Ông Nguyễn Mạnh Cường, doanh nghiệp người Tuyên Quang tại Liên bang Nga tài trợ cho việc dịch thuật và xuất bản cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra tiếng Nga (năm 2012); Ông Nguyễn Anh Văn, Việt kiều Séc góp vốn đầu tư 2 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Khoáng sản Bảo Âu (2015).

 Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân: Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Thông báo số 73-TB/TW ngày 08/02/2012 Kế luận của Bộ Chính trị về việc tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại của đảng bộ (trong đó có nhiệm vụ đối ngoại nhân dân); các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân công bộ phận, cán bộ chuyên trách về công tác ngoại vụ; thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và 03 tổ chức thành viên (Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Thái Lan, Việt Nam – Pháp).

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng, kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trong tỉnh,  trong giai đoạn 2013-2015, tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại giao tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại với các chuyên đề về Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Thông tin đối ngoại thời kỳ hội nhập quốc tế và công tác thông tin đối ngoại qua kênh đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, các quy định của tỉnh về hoạt động đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân đối ngoại…; cử 102 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối ngoại do Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.

Nhìn chung, việc triển khai  Chỉ thị 04 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh  đã đem lại kết quả bước đầu  trong công tác đối ngoại nhân dân. Các hoạt động hợp tác nhân dân được tăng cường và mở rộng, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành, các đoàn thể đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

(Lê Lan)