Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp hữu nghị khu vực miền Trung - Tây Nguyên
[16:32 - 24/06/2016]

Trong hai ngày từ ngày 9 đến 10/6, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp hữu nghị khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chí Bùi Khắc Sơn - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng 90 đại biểu lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp của 28 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các nội dung: Quan điểm, đường lối đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế giai đoạn 2016- 2021của Đảng, Nhà nước ta được đề cập tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận về cơ chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên ở Trung ương và các tổ chức thành viên của các Liên hiệp địa phương; quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, công tác phi chính phủ nước ngoài; phát triển tổ chức hội viên và xã hội hóa hoạt động Liên hiệp địa phương và các tổ chức thành viên; đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Những thông tin thảo luận tại hội nghị đã góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp. Đồng thời giúp nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Thu Thủy