Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
Chương trình tập huấn cho cán bộ chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương năm 2016
[09:22 - 13/12/2016]

Nhằm nâng cao kiến thức và năng lực về công tác đối ngoại cho đội ngũ cán bộ của các Liên hiệp địa phương, trong 03 ngày từ 07/12 đến 9/12/2016, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam (VPDS) và Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ đối ngoại chuyên trách của Liên hiệp các tỉnh/thành phố năm 2016.

 

 

Tham dự lớp tập huấn có ông Bùi Khắc Sơn- Phó Chủ tịch Liên hiệp; ông Phan Anh Sơn- Viện trưởng VPDS, Trưởng ban PACCOM và các cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân đến từ các Liên hiệp địa phương.

Trong quá trình học tập, học viên đã được nghe các diễn giả đến từ Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Vụ Thông tin báo chí và Viện Nghiên cứu chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao trình bày một số nội dung về: Tình hình chính trị, kinh tế và an ninh của thế giới, khu vực và Việt Nam; đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; công tác đối ngoại nhân dân trong hoạt động đối ngoại song phương và đa phương thông qua các Hội hữu nghị; công tác thông tin đối ngoại; yếu tố dân chủ, nhân quyền, tôn giáo trong hoạt động đối ngoại; công tác phi chính phủ nước ngoài; phân tích các tin tức, sự kiện chính trị đối ngoại; …

Chương trình tập huấn đã trang bị những kỹ năng cần thiết cho cán bộ Liên hiệp, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động của các Liên hiệp địa phương, nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường năng lực tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thu Thủy