Lãnh sự - Lễ tân
Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
[08:55 - 28/03/2017]

Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang: nhấp chuột vào để tải tập tin theo đường link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/0BwTzcCWJhUWmUC04d1RTN0pYQ28/view?usp=sharing