Hợp tác quốc tế
Tổ chức phi chính phủ Mỹ VNAH thăm và làm việc tại tỉnh
[15:29 - 30/06/2016]

Ngày 15/5/2016, tổ chức Viet Nam Assistance for the Handicaped (VNAH) do ông Trần Văn Ca, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại huyện Chiêm Hóa.

Trong thời gian thăm và làm việc tại huyện Chiêm Hóa, Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch tài trợ năm 2016 của tổ chức trên địa bàn huyện.

Tổ chức Viet Nam Assistance for the Handicaped (VNAH) là tổ chức phi chính phủ, có trụ sở chính tại số 1421 Dolley Madison Blvd, McLean, VA 22101, Mỹ.  Tổ chức được cấp phép hoạt động tại 19 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Tuyên Quang với mục đích hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Tại Tuyên Quang, từ năm 2006 đến nay, tổ chức VNAH đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học thuộc huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên và huyện Yên Sơn, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Các công trình do tổ chức hỗ trợ xây dựng đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục tại các điểm trường trong vùng dự án.

Tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và Tổ chức VNAH đã ký Biên bản thỏa thuận cam kết thực hiện các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

( Lê Lan)