Hợp tác quốc tế
Tìm đối tác hợp tác xuất khẩu lao động
[08:42 - 15/09/2017]

Nur Amanda Employment Agency – Đại lý cung ứng lao động (Brunei) có nhu cầu được trao đổi với các đối tác Việt Nam về khả năng tuyển dụng người giúp việc và lao động phổ thông sang làm việc tại Brunei.

Nur Amanda Employment Agency – Đại lý cung ứng lao động (Brunei) có nhu cầu được trao đổi hợp tác với các đối tác Việt nam về khả năng tuyển dụng người giúp việc và lao động phổ thông sang làm việc tại Brunei.

Các đối tác Việt Nam có nhu cầu và khả năng xin vui lòng liên hệ:

Nur Amanda Employment Agency

No. 4 Simpang 32, Jalan Lubok Sigurun

Kg. Mulaut, BG 2121, Brunei Darussalam

Tel: + 673 2663392     Fax: +673 2672327

Người liên hệ: Mr. Haji Raya Dollah – Managing Director

Email: nuramandagency@gmail.com