Hợp tác quốc tế
Công ty Brunei tìm đối tác sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc
[08:38 - 15/09/2017]

Công ty Dewa Rayan Sdn. Bhn là doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp của Brunei có nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Brunei.

Công ty Dewa Rayan Sdn. Bhn là doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp của Brunei có nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất  và xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Brunei.

Mời các doanh nghiệp Việt nam có nhu cầu và tiềm lực đáp ứng yêu cầu xin liên hệ:

Công ty Dewa Rayan Sdn. Bhn

Người liên hệ: Mr. Haji Raya Dollah - Managing Director

Email: dewa.rayana@brunet.bn