HộI VIệT - PHáP

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
[09:27 - 11/12/2020]
Ngày 20, 21/11/2020, tại Nhà khách Minh Thanh, TP. Tuyên Quang, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại...
MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
[08:49 - 29/06/2016]
Hội Việt Nam – Pháp là tổ chức xã hội của Việt kiều từ Pháp, người Tuyên Quang đã từng sinh sống, công tác,...