Các dự án mời gọi đầu tư
Giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư nước ngoài (FDI)
[13:50 - 24/04/2017]

Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư nước ngoài (FDI) tại một số lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017.

https://drive.google.com/file/d/0B21e3y3ppzKwcmxoNEpFcjM4Y2s/view