Thông tin kinh tế Braxin và khu vực Nam Mỹ (số tháng 8/2018) Với quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin biên soạn Bản tin Kinh tế Braxin và khu vực để thông tin rộng rãi đến các địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân tại các tỉnh, thành phố trong nước. Trang thông tin tổng hợp Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của Bản tin.