Công ty Brunei tìm đối tác sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Công ty Dewa Rayan Sdn. Bhn là doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp của Brunei có nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Brunei.